دیدار شهردار شهر سفیددشت ، شورای اسلامی و دهیاران با معاون محترم وزیر کشور

کد خبر : 10436 132 1398/06/15 20:13
دیدار شهردار شهر سفیددشت ، شورای اسلامی و دهیاران با معاون محترم وزیر کشور ، معاونین ، مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص بررسی مسائل و مطالبات شهرستان و قول قطعی دکتر جمال نژاد در کمک مالی، ژژ به شهرداران و دهیاران
دیدار شهردار شهر سفیددشت ، شورای اسلامی و دهیاران با معاون محترم وزیر کشور

دیدار شهردار شهر سفیددشت ، شورای اسلامی و دهیاران با معاون محترم  وزیر کشور ، معاونین ، مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص بررسی مسائل و مطالبات شهرستان و قول قطعی دکتر جمال نژاد در کمک مالی، قیر و ماشین الات به شهرداران و دهیاران

افزودن دیدگاه
نقدهای شایسته
چندرسانه ای