جلسه مکان یابی دفع پساب شهر و شهرک صنعتی سفیددشت

کد خبر : 10430 53 1398/06/03 14:25
جلسه مکان یابی دفع پساب شهر و شهرک صنعتی سفیددشت جهت رفع معضل آلودگی هوا و محیط زیست با حضور نمایندگان ادارات منابع طبیعی بخشداری محیط زیست بهداشت امور اب جهاد کشاورزی در محل شهرداری وبا حضور اعضای شورای شهر
جلسه مکان یابی دفع پساب شهر و شهرک  صنعتی سفیددشت

جلسه مکان یابی دفع پساب شهر و شهرک  صنعتی سفیددشت جهت رفع معضل آلودگی هوا و محیط زیست با حضور نمایندگان ادارات منابع طبیعی بخشداری محیط زیست بهداشت امور اب جهاد کشاورزی در محل شهرداری وبا حضور اعضای شورای شهر

افزودن دیدگاه