ورود دوچرخه سوار شهر ساوه به استان چهارمحال و بختیاری و شهر سفید دشت

کد خبر : 10428 56 1398/06/03 14:16
ابوالفضل قربانی از استان مرکزی از شهر ساوه از اواسط آبان 96شروع به دوچرخه سواری نموده است که در این 22ماه 18 استان را رکاب زده است تا اینکه در 24 مرداد 98 به شهر سفیددشت رسیده است و با مسئولین شهر دیدار نمود
ورود دوچرخه سوار شهر ساوه به  استان چهارمحال و بختیاری و شهر سفید دشت

افزودن دیدگاه