افتتاح ساختمام اعلام بار توسط فرماندار و ریاست محترم اداره راه استان

کد خبر : 10280 292 1397/11/26 18:40
افتتاح ساختمام اعلام بار توسط فرماندار و ریاست محترم اداره راه استان چهارمحال و بختیاری
افتتاح ساختمام اعلام بار توسط فرماندار و ریاست محترم اداره راه استان

افتتاح ساختمام اعلام بار توسط فرماندار و ریاست محترم اداره راه استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی شهرداری سفیددشت

افزودن دیدگاه