دیدار شهردار شهر سفیددشت ، شورای اسلامی و دهیاران با معاون محترم وزیر کشور
نشست اعضائ  محترم شورای اسلامی و شهردار محترم با مسئولین محیط زیست و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جهت جانمایی پسماند شهری و فاضلاب شهر
ورود دوچرخه سوار شهر ساوه به  استان چهارمحال و بختیاری و شهر سفید دشت
برگزاری جلسه شورای اسلامی شهر در خصوص مسائل اجرای پروژه راه آهن و جاده شهرکرد-بروجن
( صفحه 1 از 11 )


نقدهای شایسته
چندرسانه ای