پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید

روابط عمومی شهرداری سفید دشت
نشانی : چهارمحال و بختیاری - شهر سفید دشت - میدان امام حسین (ع)- خیابان معلم شهرداری سفید دشت
تلفن : 03834263666 - 03834264111
شماره تماس شورای شهر : 03834263355
شماره تماس اتش نشانی : 03834264444
فکس : 03834263457
پست الکترونیک : info@shsefiddasht.ir
پست الکترونیک : shardarisefiddasht@gmail.com