تقدیر و تشکر اعضا شواری اسلامی شهر سفید دشت و شهرداری از کشاورزان

کد خبر : 10358 266 1398/04/17 16:21
اعضا شواری اسلامی شهر سفید دشت و شهرداری از کشاورزانی که در امر تعریض جاده دهنو زمین واگذاری نمودند. کمال تشکر و قدردانی را داریم .
تقدیر و تشکر اعضا شواری اسلامی شهر سفید دشت و شهرداری  از کشاورزان

  اعضا شواری اسلامی شهر سفید دشت و شهرداری از کشاورزانی که در امر تعریض جاده دهنو زمین واگذاری نمودند. کمال تشکر و قدردانی را داریم .

افزودن دیدگاه
نقدهای شایسته
چندرسانه ای