تقدیر و تشکر اعضا شواری اسلامی شهر سفید دشت و شهرداری از کشاورزان

اعضا شواری اسلامی شهر سفید دشت و شهرداری از کشاورزانی که در امر تعریض جاده دهنو زمین واگذاری نمودند. کمال تشکر و قدردانی را داریم .
تقدیر و تشکر اعضا شواری اسلامی شهر سفید دشت و شهرداری  از کشاورزان

  اعضا شواری اسلامی شهر سفید دشت و شهرداری از کشاورزانی که در امر تعریض جاده دهنو زمین واگذاری نمودند. کمال تشکر و قدردانی را داریم .

دیدگاه های شما

  1. واقعا دمشون گرم که تو این گرونی از مالشون میگذرن دولت که هیچ کاری نمیکنه باز شاید خود مردم به فکر اوضاع و احوال این مملکت باشن و از خودشون گذشت کننن

افزودن دیدگاهنقدهای شایسته
چندرسانه ای