پیام تشکر و قدردانی شهردار محترم شهر سفید دشت مهندس بابک جمشیدی

پیام تشکر و قدردانی شهردار محترم شهر سفید دشت مهندس بابک جمشیدی
پیام تشکر و قدردانی شهردار محترم شهر سفید دشت  مهندس بابک جمشیدی

 به نام خدا

((من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق))

 به حکم ادب و حق شناسی ،بانهایت احترام وکمال تواضع از همه عزیزان، همکاران محترم در شهرداری سفیددشت و اعضای شورای اسلامی، سروران، دوستان، آشنایان، اقوام، که بازماندگان را در تحمل این مصیبت یاری بخشیدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود و یا با تلفن، پیامک، نمابر، ارسال اعلامیه، ایمیل، پارچه نوشته، درج خبردرسایتها و فضای مجازی با نثار تاج گل و حضور خود از راههای دور ونزدیک مارا مورد تفقد قرار دادند،ومرهمی بر قلب داغدارمان بودند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

افزودن دیدگاهنقدهای شایسته
چندرسانه ای