آتش نشانی و خدمات ایمنی

بر اساس ماده دو اساسنامه سازمان آتش نشانی، وظایف این سازمان به شرح زیر اعلام گردید:
آتش نشانی و خدمات ایمنی

  1. نجات جان انسان ها، مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروت های ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن،
  2. برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی
  3. آموزش های لازم در امور آتش نشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف سازمان برای کارکنان و افراد خارج از سازمان طی برنامه های زمان بندی شده
  4. ایجاد و توسعه ایستگاه های مورد نیاز و بهره برداری از آنها
  5. نظارت بر عملیات موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی
  6. انجام ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی
  7. نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمان ها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمباران های شیمیایی و اتمی و ...)

 

افزودن دیدگاه