فرهنگی اجتماعی و ورزشی

اهم وظایف و ماموریت‌های سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل می‌باشد:
فرهنگی اجتماعی و ورزشی

   

 1. توانایی تجزیه و تحلیل نیازهای فرهنگی و اجتماعی  شهر و شناخت ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مناطق و محلات شهری .
 2. اطلاع و دسترسی به آخرین آمار و اطلاعات فرهنگی و اجتماعی شهر مانند آمار جمعیتی و سرانه های فرهنگی و اجتماعی شهر.
 3. آشنایی با ضرورت های توسعه پایدار شهری.
 4. برنامه ریزی در جهت توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی شهروندان به منظور  رساندن سرانه های فرهنگی و اجتماعی به حد استاندارد.
 5. تعیین اهداف، سیاستها و تعیین راهبردها و خط مشي‌های مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی شهر .
 6. انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرحها و برنامه‌هاي مورد نیاز برای توسعه فرهنگی .
 7. انجام اقدامات لازم در جهت اداره بهینه اماکن فرهنگی ، ورزشی، مذهبی و آموزشی همچون فرهنگسراها، کتابخانه ها، خانه های فرهنگی، سینما و...
 8. توانمند سازی و ترغیب جوانان و نوجوانان در عرصه مشارکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی.
 9. تلاش در جهت حفظ و نگهداری از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگ و گردشگری.
 10. همکاری و حمایت از سازمانهای غیر دولتی  و جلب مشارکت آنها در راستای اهداف و وظایف شهرداری.
 11. برنامه ریزی و نظارت در طرحهای مناسب گردشگری در قالب نظام جامع گردشگری شهر برای ایجاد و ساماندهی فضای مناسب گردشگری.
 12. انجام مطالعات و بررسی لازم در خصوص توجیه فرهنگی و اجتماعی پروژه های شهرداری .
 13. تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تابعه و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای تحت سرپرستی .
 14. مطالعه وبررسی زمینه های احیای میراث فرهنگی ،ملی وقومی.
 15. نیاز سنجی،برنامه ریزی ومدیریت برنامه های فرهنگی،تفریحی کارکنان شهرداری.
 16. سیاست گذاری توسعه ورزش های همگانی با رویکرد های محوری.
 17. اهتمام به ترویج ارزش های دینی و اخلاقی و نهادینه کردن فرهنگ وروحیه انقلابی.
 18. انجام سایروظایف محوله از سوی مقام مافوق.

 

افزودن دیدگاه