حمل و نقل و مسافربری

اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:
حمل و نقل و مسافربری

 1. مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر
 2. مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل شناسایی،ساماندهی و نظارت بر سامانه های حمل و نقل بار،صدور باربرگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه برای بارهای خطرناک و ترافیکی
 3. مدیریت ساخت ،توسعه،بهره برداری و نگهداری پایانه های مسافری شهری و پایانه ها و مراکز عمده بار (باراندازها)
 4. مدیریت ساخت،توسعه و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری
 5. طراحی،ایجاد و پیاده سازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهری تحلیل و پایش مستمر آن
 6. مدیریت ایجاد،بهره برداری و نگهداشت مرکز کنترل ترافیک شهر
 7. مطالعه و مدیریت اجرای طرح های منجر به بهبود تردد شهری،ارتقای ایمنی و نظم تردد،توسعه و بهبود سامانه های حمل و نقل همگانی مسافر و بار از قبیل پیاده سازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات و مدیریت سوانح و تخلفات رانندگی،توسعه و ساماندهی شبکه معابر و رفع نقاط حادثه خیز،اصلاح هندسی و آرام  سازی معابر و تقاطع ها،مدیریت تقاطع ها و نحوه کنترل آنها،ساماندهی هوشمند حمل و نقل و ترافیک،مدیریت یکپارچه سامانه های حمل و نقل و فعالان و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ،توسعه و اصلاح خطوط همگانی مسافر و پوشش بهینه آنها،نحوه توزیع ناوگان مسافر در خطوط و سرفاصله زمانی اعزام ناوگان و ایجاد محدودیت زمانی و مکانی فعالیت ناوگان بار و پایش میزان اثربخشی طرح ها
 8. مدیریت ایجاد،توسعه،نگهداشت و بهسازی زیرساخت های مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل شهری،سامانه های حمل و نقل همگانی بار و مسافر و تأسیسات مرتبط با آن از قبیل معابر و تقاطع ها ،پیاده روها،روسازی معابر و پیاده روها،روگذرها و زیرگذرها،ابنیه(نظیر پل و تونل)خطوط حمل و نقل همگانی ،ناوگان عمومی بار و مسافر،ایستگاههای حمل و نقل همگانی،تجهیزات و علایم ایمنی،فن آوریهای نوین،سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک و تسهیلات ترافیکی با رویکرد تردد ایمن شهروندان و گسترش استفاده از حمل و نقل پاک(پیاده روی،دوچرخه سواری،ناوگان برقی،و دو نیرویی و ...)
 9. فراهم کردن زیر ساختهای لازم به منظور نظارت و کنترل بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با اولویت استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل و ترافیک
 10. مناسب سازی و بهبود سامانه های حمل و نقل عمومی مسافر،معابر،پیاده روها و تسهیلات ترافیکی بمنظور تردد ایمن و آسان توان یابان بویژه افراد سالمند یا کم توان حسی - حرکتی یا دارای معلولیت
 11. بررسی و تصویب طرح های ترافیکی ایمنی کارگاهی و دسترسی مسیر کلیه عملیات عمرانی واقع در معابر شهری
 12. بررسی و تصویب مطالعات امکان سنجی و عارضه سنجی ترافیکی برای ساخت و سازهای مهم شهری موضوع ماده ۳۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
 13. مطالعه و مدیریت اجرای مکانیابی خطوط و جانمایی نقاط امداد رسانی از جمله امداد هوایی
 14. مطالعه و مدیریت اجرای جامع ایجاد،توسعه و بهبود پدافند غیر عامل در حمل و نقل و ترافیک شهری
 15. برنامه ریزی،مطالعه و مدیریت اجرای طرح های مدیریت عرضه و تقاضای سفر و اصلاح الگوی سفر
 16. مدیریت توقفگاههای حاشیه ای و مدیریت ساخت،توسعه و بهره برداری از توقفگاههای عمومی و صدور مجوزها
 17. مدیریت تهیه،نصب و نگهداری علایم افقی و عمودی راهنمایی و رانندگی،تابلوهای هدایت مسیر و معرفی معابر و اماکن خدماتی،فرهنگی و تاریخی
 18. مدیریت ایجاد و نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو و امور ستادهای معاینه فنی
 19. بررسی و پیشنهاد نرخ حمل و نقل عمومی مسافر و بار و تعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روش های نوین

افزودن دیدگاه