معاونت خدمات شهری

اهم وظایف و ماموریت های معاونت خدمات شهری در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:
معاونت خدمات شهری

اهم وظایف و ماموریت های معاونت خدمات شهری در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:

  • نظارت و هماهنگی، رفت و روب، جمع ‏آوری، بازیافت، تبدیل و دفع پسماندها.
  • مدیریت، حفظ و توسعه بوستان‎ها و انواع فضای سبز شهری، جنگلی و تفرج‏گاهی.
  • مدیریت پیشگیری و آمادگی در مقابل حوادث شهری، امداد، نجات و پیشگیری از بحران و پدافند غیر عامل.
  • ساماندهی مشاغل و محیط‎های کسب و کار شهری و پیشگیری و رفع تخلفات شهری مرتبط با شهرداری و حفظ و توسعه آرامش با اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندی
  • مدیریت، بهینه ‏سازی، حفظ و توسعه زیبایی‏ ها، تجهیزات و المان، رنگ و نور، ارتباطات تصویری و هنری شهری.
  • ایجاد، ‌توسعه و حفظ و نگهداری آرامستان‎ها و نظارت بر آن
  • تلاش در جهت رفع آلودگی ‏های زیست محیطی و اتخاذ سیاست های لازم در راستای ایجاد شهری سبز بدون آلودگی صوتی، بصری، و غیر ارگانیک.
  • هماهنگی و نظارت بر زیرساخت های آب‏های سطحی رفع معایب آنها به صورت مستمر
  • سیاست‏گذاری و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت جهت استفاده صحیح از منابع مالی و جذب حداکثری آن از منابع استانی و کشوری با حداکثر توان فنی.
  • ارتقاء آموزش کیفی و به کارگیری نیروهای داخلی معاونت و در نهایت شهروندان و (NGO) سمن‏ها، در پیشبرد

 

 

افزودن دیدگاه