معرفی ریاست شورای شهر

کد خبر : 10292 657 1397/11/26 21:17
ریاست شورای اسلامی شهر سفیددشت جناب آقای سهراب جان افزا سفیددشتی
معرفی ریاست شورای شهر

جناب آقای سهراب جان افزا سفیددشتی

ریاست شورای اسلامی شهر سفیددشت

 

افزودن دیدگاه
نقدهای شایسته
چندرسانه ای