معرفی ریاست شورای شهر

کد خبر : 10292 321 1397/11/26 21:17
ریاست شورای اسلامی شهر سفیددشت جناب آقای سهراب جان افزا سفیددشتی
معرفی ریاست شورای شهر

جناب آقای سهراب جان افزا سفیددشتی

ریاست شورای اسلامی شهر سفیددشت

 

افزودن دیدگاه