معرفی چشمه سیاه سرد

چشمه سیاسرد: چشمه سیاسرد در 5 كیلومتری شهر بروجن قرار گرفته است. هوای خنك و مطبوع و درختان زیبا و كهنسال اطراف این چشمه مكانی بسیار زیبا برای تفرج و استراحت ساكنان شهر بروجن و سایر گردشگران به وجود آورده است
معرفی چشمه سیاه سرد

چشمه سیاسرد: چشمه سیاسرد در 5 كیلومتری شهر بروجن قرار گرفته است. هوای خنك و مطبوع و درختان زیبا و كهنسال اطراف این چشمه مكانی بسیار زیبا برای تفرج و استراحت ساكنان شهر بروجن و سایر گردشگران به وجود آورده است؛ به طوری كه همه روزه و به ویژه در روزهای تعطیل، این مكان شاهد گشت و گذار تعداد زیادی از مسافران و گردشگران است. فضاسازی های مناسب و راحت، میل به بازدید از این گردشگاه را دوچندان كرده است.

افزودن دیدگاه